A bátorságot nem lehet beszántani

Nem született döntés abban a 14 millió forintos kártérítési perben, amelyet a magyar állam indított Kishantos és a Greenpeace ellen. Az állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) törvényes véleménynyilvánító demonstrációi miatt akarja kártérítésre kötelezni a Greenpeace-t. A perben most többek között annak a privát, fegyveres őrző-védő cégnek a költségeit is meg akarja fizettetni, amelyet azért fogadott fel, hogy az akkor már birtokvédelem alatt álló kishantosi földeket az „új bérlők” zavartalanul elpusztíthassák. A bíróság épülete előtt több mint 30 szervezet részvételével százfős, békés demonstráció zajlott.

22728545930_49329c228b_b
Fotó: Greenpeace Magyarország

A Greenpeace 2013 óta folyamatosan támogatja Kishantos harcát az igazságért. Ezért a Greenpeace 2014 áprilisában is – jogkövetően és békésen – demonstrált Kishantos földjeinek elpusztítása ellen. Mint emlékezetes, a folyamatban lévő birtokvédelmi perek dacára az „új bérlők” művelésbe vétel címszó alatt beszántották a biogazdaság akkor már aratás előtt lévő, több mint 100 millió forint értékű bionövényeit, melynek biztosításához az NFA adófizetői pénzből privát, fegyveres őrző-védő szolgálatot bérelt fel. (Az erről készült fotókat lásd ITT.) Most pedig cinikus módon az állam éppen azokra akarja hárítani ennek költségét, akik a barbár pusztítás elleni tiltakozásukkal a közérdeket szolgálva a környezetet védték volna. A környezetvédők remélik, hogy egy államnak elemi érdeke, hogy egy jól működő, a természet és a magyar emberek egészségét szolgáló biogazdaság működését minden erejével támogassa. Ha azonban egy állam a rövid távú gazdasági érdekeinek rendeli alá állampolgárai védelmét, ott kötelességük megszólalni. Az áprilisi demonstráció célja a természet és az emberi élet védelmének és megőrzésének előmozdítása volt – és így a magyar Alaptörvény szellemének is megfelelt, amely rögzíti mindenki jogát az egészséges környezethez (XXI. cikkely).

A mostani perben említett demonstráció is törvényes volt, melyet a gyülekezési jog szabályai szerint szerveztek meg. Ezt igazolja az is, hogy akcióval kapcsolatban sem az NFA részéről nem történt büntetőjogi feljelentés, sem a rendőrség nem jelezte, hogy rendezvények jogsértőek lettek volna. Fentiek miatt arra kérte a Greenpeace a bíróságot, hogy az NFA keresetét utasítsa el. A per mai első tárgyalásán a bíróság a folyamatban lévő egyéb perek lezártáig felfüggesztette az ügyet. „Bízunk a független bíróság elfogulatlan ítéletében, amely hitünk szerint nem adhat helyt egy ilyen abszurd kártérítési igénynek. Ha kell, perről perre nyerjük vissza a kishantosi ökológiai mintagazdaságot, és mozgósítjuk a társadalmat az ökológiai gazdálkodásért és a szabad véleménynyilvánításért való bátor kiállásra” – mondta Rodics Katalin, a Greenpeace Magyarország agrárkampány-felelőse. A szervezők hisznek benne, hogy a szabad véleménynyilvánítás mindannyiunk alapvető joga, és hogy az igaz ügyért folytatott tiltakozás nem rombol, hanem erősebbé tesz. A mai napot a Greenpeace ezért a bátorság napjának hirdette meg, mely alkalomból a per kezdete előtt 30-nál több szervezet és mintegy 100 magánszemély fejezte ki szolidaritását a bíróság épülete előtt. A résztvevők „A bátorságot nem lehet beszántani” címmel egy közös nyilatkozatot is kiadtak.