A hadtudomány szolgálatában

Megtartotta alakuló ülését a Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata a debreceni Kossuth Laktanyában. Az újjáéledő szervezet két szekcióval működik majd, a tagok a hadtörténet és hadisír-gondozás témakörében, valamint a biztonságpolitika területén végeznek tudományos munkát az elkövetkezendő időszakban.

HTDT alakuló4
Fotó: Szalka Miklós őrvezető

A hadtudomány iránt érdeklődő katonák és civilek a megalakuló ülésen döntöttek a szervezet vezetőségi tagjainak személyéről. A Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozatának elnöke dr. Pető Zsolt lett, aki a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium kollégiumvezetője, a titkári teendőket pedig Martinkovits Katalin, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár könyvtárosa látja el.

A hadtörténeti kutatások nem állnak távol a bocskaisoktól, a szekciókat tekintve mindkét témában komoly munkát végez és eddig is jelentős eredményeket ért el a dandár kutatócsoportja. A 39. lövészzászlóalj több tagja is évek óta elszántan kutatja az alegység jogelődje és névadója, a 39. császári és királyi gyalogezred történetét és ápolja hagyományait. A hadisír-gondozás területén is kiemelkedő eredmények születtek, amelyek mindenki számára elérhetőek a bocskai-konyvtar.hu weboldalon. A Debrecenben eltemetett első világháborús hősök adatbázisa elkészült és várhatóan júniusra a második világháborús hősök adatai is elérhetőek lesznek a könyvtár honlapján.

Takács Attila dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka az ülésen beszélt a hadtudomány fenntartásának, fennmaradásának fontosságáról és elmondta, ezért azok a hadtudomány iránt komolyan érdeklődő személyek a felelősek, akik ezirányú kutatómunkát végeznek. A dandártábornok fontosnak tartja, hogy a fiatalok is aktív résztvevői legyenek a tudományos tevékenységnek.

A tervek szerint a Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata két konferencia napot tart majd ebben az évben, valamint egyéni előadásokat és könyvbemutatókat is szervez, hogy az elért eredményeket minél szélesebb körben megismerhessék az érdeklődők.

Cs. Sárkány Beáta hadnagy