Az Áder féle Walküre hadművelet

A nemzeti színjáték részeként Áder János továbbküldte az Orbán Viktor által kigyomlált Alkotmánybíróságnak az április végén második nekifutásra elfogadott a T/3788. sz. törvénytervezetet, amely az eddig a nemzeti parkok kezelésében levő földterületek kezelési jogát a Nemzeti Földalapkezelőhöz helyezi át. Ez a rendelkezés veszélybe sodorja a hazai természetvédelmet.

hajdusagi_tk_tabla_KON1602Mint az alább közreadott nyilatkozatból kiolvasható, papírforma szerint a köztársasági elnök is aggódik természeti értékeinkért, viszont eddigi munkásságát figyelembe véve inkább úgy tűnik: csak mossa kezeit a manőverrel.

Nem kell hozzá komoly logikai készség, hogy tudjuk, mi lesz a sorsa a rutineljárásnak, és erre Áder is rájött – vagy a szakértő gárdája hívta föl rá a figyelmét. A gyakorlatilag bábuként működő elnöknek semmi dolga nincs. Ha egy törvénytervezet túl nagy társadalmi ellenállásba ütközik,  sablon szövegekkel csak egy kicsit kell aládolgozni az Alkotmánybíróságnak. Ennek a jelenlegi forgatókönyve is egyszerű: az elnök úr által kiadott nyilatkozat három kérdéséből kettőt egy másodéves joghallgató is megválaszol, s a harmadikra is sok példát láthattunk már a visszamenőleges törvények életbe lépésével, amelyek csont nélkül mentek át Áder rutinból aláíró kezén.

„Elnöki nyilatkozat az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényről.

Az Országgyűlés 2015. április 28-án fogadta el az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely alapvetően érinti a nemzeti parkok működését. Az elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke május 3-án küldte meg hivatalomnak. A jogszabály aláírása előtt az alkotmányosan rendelkezésemre álló 5 nap alatt ezúttal is alapos vizsgálatot folytattam. Álláspontom szerint a jogszabály egyes rendelkezései és elfogadásának módja nincsenek összhangban hazánk Alaptörvényével, ezért a törvény alkotmányossági normakontrollját kezdeményezve a mai napon az Alkotmánybírósághoz fordultam. A polgári demokrácia legfőbb ismérve a normakövetésen nyugvó jogállami működés, melynek fontos garanciáját jelenti a normakontroll kezdeményezésének alkotmányosan intézményesített joga. A törvényhozói akarat ugyanis csak az Alaptörvénnyel összhangban szolgálhatja a közjót, és ennek a törvények legapróbb részletkérdéseiben is tükröződnie kell.

Arra kértem az Alkotmánybíróságot, hogy három kérdést vizsgáljon meg:

1., Fogadott-e el az Országgyűlés feles többséggel olyan rendelkezéseket, amelyekről minősített többséggel kellett volna döntenie? Ez felveti a törvény egyes részeinek közjogi érvénytelenségét.

2., Sérültek-e a természetvédelem korábban elért szintjének megőrzését szolgáló intézményi garanciákra vonatkozó szabályok?

3., A jogszerűen megkötött, hatályos szerződések e törvénnyel módosíthatók-e?

Az indítvány elbírálására 30 nap áll az Alkotmánybíróság rendelkezésére. Mindannyiunk érdeke, hogy a nemzeti parkok működését illetően az Alkotmánybíróság döntését követően megnyugtató, egyértelmű jogi helyzet keletkezzen.”

ixeyyskkmqjgvbvbzubhMár a kérdésekből is kiolvasható a válasz. Hogy amikor az a valódi kérdés, ki fogja garantálni, hogy ezeken a területeken természeti értékeink védelme továbbra is biztosított legyen, megfelelő-e csupán a jogi helyzetet tisztázni? És hogy van-e az „aggályoknak” súlya, jelenthet-e e három kérdés tisztázása változást az eredeti elképzelésben? Természetesen nem. Már csak azért sem, mert ellentmondana a statisztikának. Amíg ugyanis nem lett teljes az Orbán féle Alkotmánybíróság, ahol hivatalosan nem, de gyakorlatilag kormányhű bírák ülnek, Áder addig egyből a Parlamentnek küldte vissza a törvényjavaslatokat, szám szerint a 2010-14-es ciklus által elfogadott 859 törvényből 20-at, egyet pedig aggódva az Alkotmánybíróságnak továbbított. A kormánypárti többség minden visszaküldött törvényt újra elfogadott apró, azok lényegét nem érintő módosításokkal. Áder vétói sok esetben csak azt szolgálták, hogy az eljárási, vagy jogtechnikai hibákkal terhelt jogszabályok ne kerüljenek az Alkotmánybíróság elé, érdemi változtatást nem ért el egyszer sem, igaz, nem is kért. Áder hivatala kigyomlálta azokat a részeket is, amelyek már nemzetközi jogszabályokat sértenének. Eddigi köztiszteletben álló bolygómentő köztársasági elnökünk szereplése alapján tehát nem kérdéses, ez az aggály is csak része a nagy országkormányzó összemosolygásnak, aminek semmi köze természeti értékeink védelméhez, az itt élők alkotmányos jogaihoz és a demokráciához. Előre lejátszott meccs, kicsit olyan, mint a Hitler megbuktatására szervezett Walküre hadművelet, ami a sok megfélemlített, vagy kellően átideologizált gondolkodású és korrupt résztvevő miatt eleve kudarcra volt ítélve. Vagy olyan díszlet épülését szolgálja, mint Patyomkin orosz miniszter faluja II. Katalinnak, aki új homlokzatokat húzatott fel az épületek elé a Krím-félsziget elfoglalt területeinek gazdaságát mutatva cárnője elkápráztatására. Bár történészek szerint ma már úgy tudjuk, ez csak mítosz, Észak-Koreában ma is van egy hasonló propagandafalu. Hát nálunk meg propagandaelnök van. A valóság nem érdekes. Hunniában ez a sláger.