Innováció a Povolnyban

Innovatív iskolafejlesztés a Povolny Ferenc Szakképző Iskolában címmel 11 561 225 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg az a pályázat, melynek legfőbb célja volt, hogy a tervezett programokkal és szakmai tevékenységekkel a tanulók sokoldalú fejlesztése valósuljon meg a szabályozott és rendszeresen ellenőrzött intézményi folyamatok és a törvényi előírások keretei között. Cél volt továbbá az is, hogy a szakképző intézetben dolgozók a minőségi munkavégzés meglévő elemein túl megfeleljenek a folyamatosan változó kihívásoknak, fokozatosan növeljék a hatékonyságot és az eredményességet.

nyelvi témahét-9646A projekt megvalósításának közvetlen célja volt a pedagógiai módszertani fejlesztés, a gyermek- és tanulóbarát környezet kialakítása. A szülők és az iskola kapcsolatának javítása az intézmény mindennapi életébe történő hangsúlyosabb bevonásukkal a megvalósított programokon keresztül. A társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítése, az iskolában meglévő intézményfokozatok közötti átmenet pedagógiai segítése. A projekt hosszú távú célja a társadalmi, egészségügyi, szociális hátrányokból adódó egyéni különbségek csökkentése, a tanulók szociális képességeinek fejlesztése, a másság, a különbözőség és az egyéni adottságok elfogadása, az esélykülönbségek mérséklése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A közoktatási rendszeren belül a piaci és partneri igényekhez alkalmazkodva versenyképes intézménnyé váljon a Povolny. Ennek szellemében történik az iskolában a felkészítés a szakképzésbe való belépésre, a szakmai vizsgára, az érettségi vizsgára (faipari, gépész és építőipari orientációval), az érettségi utáni szakmai képzésre a tanulásban akadályozott tanulók szakképesítésének megszerzésére és iskolarendszeren kívüli felnőtt képzés keretében szakmai vizsgára. A pályázat eredményeként a szakképző iskolában lehetőséget tudnak biztosítani az ott végzett szakmunkástanulóknak az érettségi vizsga letételére. A pedagógiai innováció keretében fel tudják készíteni a tanulókat a moduláris rendszeren alapuló tanulásra és a kompetencia-alapú képzésre.