Ökoméreg

A Kormány döntése alapján megszűnik a magyar ökotoxikológusok képzése hazánkban. A kémiai és genetikai biztonság alaptudománya egy zseniális új tudomány, mely a mezőgazdaságban, iparban és a háztartásokban használt vegyszerek és GMO-k egészségre és környezetre való hatását vizsgálják. A magyar képzés hat éve indult a Szent István Egyetemen, de már meg is szüntette a kormány, ezért Darvas Béla Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnöke közleményben fejti aggályait.

gynqgqchfyqjjetvpwduA Magyar Ökotoxikológiai Társaság XI. Közgyűlésén (2015. május 15) levelet fogalmazott Balog Zoltán miniszternek (Emberi Erőforrások Minisztériuma), amelyet Fazekas Sándor miniszternek (Földművelésügyi Minisztérium) is megküldött. Ebben szorgalmazta, hogy a Szent István Egyetem ökotoxikológus MSc-képzése folytatódjék. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkársága elvégezte a bolognai rendszer felülvizsgálatát, és kialakította a 2016-tól érvényes felsőoktatási szakjegyzék korrigált változatát. A Szent István Egyetemen hat éve kezdődött az ökotoxikológus MSc-képzés; ami Magyarországon hiánypótlónak és sikeresnek mondható. A végzett diákok a Környezettudományi Iskolák PhD-képzésében, egyetemeken, kutatóintézetekben és a környezet-egészségügyi intézetekben helyezkedtek el, így biztosítják a szakember-utánpótlást. Szakmai területeken történt elhelyezkedésük aránya évfolyamonként 90% körüli. A hallgatók szereplése az Országos Tudományos Diákköri Konferencián ez évben is kiemelkedő volt. A szakjegyzék első változata még feltüntette az ökotoxikológus MSc-szakot, míg az április 9-ei keltezésű előterjesztés már nem. A képzés megszűnésének indokairól a képzésvezetőnek nincsenek információi. A Magyar Ökotoxikológiai Társaság tagsága rendkívül fontosnak gondolja azt, és levelében hívja fel a miniszter úr figyelmét arra, hogy a hazánkban egyetlen egyetemen folyó ökotoxikológus mesterképzés megszüntetése mind kémiai (növényvédő szerek, gyógyszerek stb.), mind genetikai (GM-növények) biztonság szempontjából szakember-utánpótlás nélkül hagyná az országot. Ez a minőségi élelmiszertermelés gyakorlati megvalósítását – ami a mezőgazdaságunk célkitűzése – a jövőben gátolná.