Újranyomják a Vizsolyi Bibliát

Jeles egyháztörténeti eseményre emlékeztek vasárnap Vizsolyban, amely egyúttal a magyarság számára is meghatározó: 425 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejezték be a magyar nyelvre fordított biblia nyomtatását.
uzebhyrniwaiwbqdrdsnKároli Gáspár református bibliatudós munkássága évszázados hatást gyakorolt az egyház kegyességére, az anyanyelv fejlődésére, “bibliás népünk” irodalmi művelődésére, a magyar biblia a személyes hitélet és az istenfélő erkölcsiség keresztény alapdokumentuma – mondta a lelkész, hozzátéve: a magyar nyelvre fordított biblia kiadása nagyban hozzájárult a társadalom fejlődéséhez, polgárosodásához, szellemi felemelkedéséhez, és ezáltal Magyarország megújulásához. A vizsolyi református és katolikus gyülekezet a település ökumenikus összefogásával ad hálát a magyar bibliáért. A vasárnapi jubileumi ünnepséggel az egész magyar nemzetet szeretné közös emlékezésre hívni. Károli Gáspár a biblia magyar nyelve fordítását 1586-ban kezdte meg Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem és Dobó István erdélyi vajda támogatásával, több református lelkésztársa segítségével. A Károli-biblia nyomtatását 1589. február 18-án kezdték el és 1590. július 20-án fejezték be, és ez alatt az időszak alatt 700-800 példány készült. Mára 54 példány maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon.

uvpqeedmvysjtgnncnww
Néhány éve alig tízen voltak kíváncsiak Debrecenben a Károli-biblia nyomtatásának a történetére Daruka Mihály gyűjtőútján.

A hungarikumok sorába ez év januárjába került a Vizsolyi Biblia, amely nemcsak a magyar reformáció megerősödését és a könyvnyomtatás meghonosodását, hanem az irodalmi magyar nyelv tökéletesedését is jelentette, hatása a magyar irodalmi nyelv alakulására szinte felmérhetetlen. Daruka Mihály, a műhely igazgatója Debrecenben is járt aki hosszú évek adománygyűjtésének köszönhetően el tudta kezdeni a XVI. századi kiadás alapján rekonstruált Bibliát. Az eredeti helyszínen, korhű eszközökkel és papírra kinyomtatott Vizsolyi Biblia nyomtatásának megtekintésére és egy játékos, de nagyon tanulságos előadásra is érdemes elutazni a kis településre. Vizsolyban vasárnap arról is megemlékeztek, hogy a település nevét egy nyolcszáz évvel ezelőtt, 1215-ben keltezett oklevél említi, a kezdeti időkben így szerepel a szövegekben: Vysl, Wysl, Wysol.